Tips

 • FRAMTIDA BRISTYRKEN

  Här har vi listat några av de yrken som har bäst jobbmöjligheter framöver.

  Anläggningsarbetare

  Den starka byggkonjunkturen ökar behovet av anläggningsarbetare. Även i svagare konjunkturlägen ser möjligheterna bra ut eftersom alltför få väljer inriktningen på gymnasieskolans byggprogram.

  Anläggningsmaskinförare – Grävmaskinsförare och Lastmaskinförare

  Den starka byggkonjunkturen påverkar jobbmöjligheterna positivt, särskilt då kompetensen behövs både vid husbyggande och vid olika typer av infrastrukturprojekt.

  Byggnadsplåtslagare

  Det har varit brist på byggnadsplåtslagare under en tid och i takt med att bostadsproduktionen ökar kommer byggnadsplåtslagarna möta en god arbetsmarknad i flera år framöver.

  Civilingenjör inom bygg och anläggning

  Efterfrågan av kompetens inom byggsektorn ökar tack vare den starka byggkonjunkturen med ökad bostadsproduktionen samt offentliga investeringar i vägar och järnvägar.

  Civilingenjör inom elektronik och teleteknik

  Företagen inom IT-branschen är optimistiska och bedömer att efterfrågan kommer att öka. IT-branschen tillhör de branscher där bristen på utbildad och erfaren arbetskraft är som störst.

  Glasmästare

  Det ser ljust ut för framtidens glasmästare. Det beror på den positiva utvecklingen i byggsektorn i kombination med hushållens starka ekonomi och den ökade efterfrågan på inredningsglas och glasfasader.

  Golvläggare

  Byggkonjunkturen blir allt starkare. Det handlar dels om ökad bostadsproduktionen men också om hushållens efterfrågan på ROT-arbete. Eftersom yrkesgruppen är liten kan det snabbt uppstå större brist på arbetskraft när bostadsbyggandet ökar.

  Lastbilsförare och lastbilsmekaniker

  Lastbilsförare har bra möjligheter till arbete framöver då efterfrågan på godstransporter ökar. De som har förarkompetens för särskilda fordon, exempelvis tankbilsförare, är särskilt efterfrågade. Även behovet av lastbilsmekaniker kommer att öka de närmaste tio åren.

  Maskinreparatör

  Maskinreparatörer har bra möjligheter till arbete under de närmaste åren. Jobbmöjligheterna är särskilt goda för maskinreparatörer som har kunskaper och erfarenheter inom automations- och mätteknik.

  VVS-montör                            

  Behovet av att rekrytera VVS-montörer ökar. En anledning är fler investeringar i alternativ energianvändning i bostäder och andra lokaler. Hushållens efterfrågan på ROT-arbete väntas vara fortsatt hög framöver, vilket påverkar jobbmöjligheterna positivt.

  För att läsa mer om framtidens bristyrken, besök www.arbetsformedlingen.se. Källa: Arbetsförmedlingen

 • Bra tid för lastbilsförare

  Det ser ljust ut för lastbilsförarna just nu. Ökade transporter och 40-talister som lämnar arbetsmarknaden är anledningen till att det inom kort kommer att krävas 6 000 nya fordonsförare.

 • Sju tips till ditt personliga brev

  Det personliga brevet är din möjlighet att övertyga arbetsgivaren om att just du passar för tjänsten. Här får du några råd på vägen!

 • Vässa ditt CV

  När du söker jobb är din ansökan det första intrycket som din potentiella arbetsgivare får av dig. Här delar vi med oss av några tips på vad du ska tänka på när du presenterar din utbildning och ditt yrkesliv i ditt CV!

Tack!

Ditt meddelande är nu skickat!

Ett fel inträffade!

Formuläret innehåller följande fel. Rätta till dessa och försök igen!